Geplaatst op

Bierenbroodspot, Gerti

Gerti Bierenbroodspot (1940) zou vanwege haar iconografische concentratie op archeologische vondsttypen en haar kennis van de oudheid, een classicistisch realist genoemd kunnen worden. Haar schilderijen vertegenwoordigen echter geen archeologische waarden in de zin van reconstructietekeningen. Bij nader inzien blijkt dat zij de realistische archeologische gegevens ondergeschikt heeft gemaakt aan een metafysisch gehalte.

Haar werk transponeert op metafysische wijze concrete gegevens uit de werkelijkheid. Een werkelijkheid die haar oorsprong heeft in reizen die zij maakte naar Italië, Griekenland en Egypte. In 1977 ontstonden in Pompeii haar eerste architectuurschilderijen. Daarbij ging Bierenbroodspot uit de ruimtelijke illusie van de Pompeiiaanse wandschilderingen.

In Griekenland tekende zij bij vele opgravingen. In feite waren de tekeningen die zij maakte voorstudies van de schilderijen. Kreta inspireerde haar onder andere tot het maken van een serie kleurenlitho’s van labyrinten. Zeven labyrinten, zeven momenten van reizen met Theseus, Ariadne, de minotaurus en Daedalus, een paradox van overpeinzingen binnen een technisch perfecte uitvoering.